Αρχική Οθόνη: Ταυτότητα | BIRDin | e-Shop ΕΙΔΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ GENETICS ONLINE ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΑ GALLERY ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

                         
Συνεντεύξεις

Στην ενότητα αυτή, έμπειροι εκτροφείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία και τα πιστεύω τους όσον αφορά την εκτροφή των παραδείσιων και εξωτικών πουλιών. Θα μοιραστούν μαζί μας τις διαδικασίες που ακολουθούν και τις πρακτικές τους. Θα μας κατευθύνουν στο τρόπο σκέψης και τους στόχους που πρέπει να θέτει κάθε εκτροφέας ερασιτέχνης ή επαγγελματίας.

 title= title= title= title= title= title= title= title= title= title= title= title= title= title= title= title=
Εκδηλώσεις

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις (εκθέσεις, διαγωνισμοί, σεμινάρια) σχετικά με τα πουλιά που γίνονται  στη χώρα μας και το εξωτερικό.

Μάθετε περισσότερα

Συνεντεύξεις

Έμπειροι εκτροφείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό μοιράζονται μαζί μας τα μυστικά της επιτυχημένης εκτροφής τους.

 

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιογραφία - Links

Μαζέψαμε μια λίστα με καλά βιβλία και τα χρήσιμα links του διαδικτύου για τα εξωτικά πουλιά

 

Μάθετε περισσότερα

Интервью с итальянским заводчиком Луиджи Монтини

 

 

Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini
Interview Luigi Montini

Мы рады вам представить одного из известных и крупных итальянских заводчиков мелких экзотических птиц Луиджи Монтини, и благодарим его за время и внимание уделенное нашему порталу.

ГФ: Здравствуйте Луиджи, pрасскажите немного о себе ?

 
ЛМ: Привет, Я Луиджи Монтини, я ландшафтный дизайнер и живу в Абруццо в центре Италии недалеко от Адриатического моря. Мне 53 года.

 

ГФ: Сколько лет вы занимаетесь разведением экзотических птиц?

 
ЛМ: Я развожу птиц уже много лет, я помню, когда мне было 8 лет я начал с двух сов. Я жил на ферме и мне всегда нравилось заниматься разведением животных, не только птиц. Я не занимался разведением только пока учился в университете.

 

ГФ: Как началось ваше увлечение птицами и с каких видов вы начинали?
 

ЛМ: По стечению обстоятельств, как я уже говорил, моими первыми птицами были совы, но конечно они были у меня не долго, потому что они попали к нам из дикой природы и вскоре я отпустил их на волю. Моими первыми домашними птицами были Зебровые амадины.

 

ГФ: Опишите пожалуйста свои селекционные условия и установки.
 

ЛМ: Моя разводня состоит из 7 комнат, где я контролирую все климатические параметры, особенно температуру. Первая комната это помещение карантина, это небольшая комната, где я держу всех новых птиц которых я покупаю. Как правило, я держу птиц в карантине в течение 40 дней или даже больше, пока я не удостоверюсь, что у птиц нет никаких проблем со здоровьем. Рядом с комнатой карантина находится "Выставочная" комната, где я держу всех птиц для выставок. Это еще одно помещение карантина, потому что выставляя птиц вы подвергаете риску ее здоровье. Это грубая ошибка возвращать своих птиц с выставки сразу в свои вольеры.
Центром моей разводни являются две комнаты, где я держу гнездящиеся пары. Эти две комнаты в общей сложности составляют 80 квадратных метров, здесь у меня находятся 100 клеток и 15 вольеров. В каждой клетке я держу одну пару, а в вольерах я содержу самцов и самок, которые могут пригодится про запас. У меня клетки разных размеров т.к. я содержу много разных видов птиц. У меня двадцать клеток длиной 60 см х 35 см глубиной х 35 см в высоту, двадцать клеток 60 см в длину х 40 см в глубину и 40 см высокий, шестнадцать клеток 45 см в длину х 35 см в глубину х 35 см в высоту и сорок четыре клетки длиной 90 см х 35 см глубиной х 35 см в высоту.
Летом прошлого года я построил новую комнату размером в 70 квадратных метров, где я держу пары японских амадин. Там 220 клеток размером 45 см длиной х 35 см в глубину х 35 см в высоту. Есть еще 12 вольеров и 16 больших клеток для молодых птиц.
Затем идет комната в 20 квадратных метров построенная специально для молодых птиц, там я поддерживаю более высокую температуру (около 27-28 градусов), так как это делает линька более легкой и быстрой.
Последний строением является большая комната разделена на 32 вольера размерами 2 метра глубиной х 1 метр шириной х 2 метра в высоту, там я держу всех своих птиц на протяжении всего лета. Я там могу открыть заслонки на стенах и птицы будут находится на свежем воздухе.Во всех комнатах я контролирую световой период (16 часов в день), температуру (24-25 градусов), влажность (40%), и установки для циркуляции воздуха обновляют атмосферу каждые 3 часа.
В последнем зале находится эта специальная мной построенная установка, которая отвечает за циркуляцию воздуха и сохранение тепла в разводне. В последующие годы я планирую поставить по такой машине в каждой комнате, потому что это позволит мне сэкономить много энергии.

 

ГФ: Сколько видов птиц вы сейчас разводите? Сколько примерно у вас птиц?
 

ЛМ: В данный момент в моей рзводне находится около 2000 птиц, но к этому моменту я уже продал всех своих птенцов, которых каждый код получается более чем 1200 хвостов.
Я развожу много видов из Австралии и Океании и некоторых из Африки. Каждый год я меняют некоторые виды, т.к. я люблю учиться и узнавать о новых не легких в разведении видов, поэтому из года в год мой птичий разводной состав различается. В следующем сезоне размножения у меня в моих клетках будут:

 

 • Расписной Астрильд (Emblema picta) Природная и желтая мутация

 • Бело-пятнистая амадина (Lonchura leucosticta)

 • Жемчужноголовая амадина (Loncura griseicapilla)

 • Толстоклювая большая муния (Lonchura grandis)

 • Толстоклювая большая муния Arnaldii (Lonchura grandis)

 • Желтоспинный Астрильд (Melba afra)

 • Краснохвостый астрильд (Estrilda caerulescens)

 • Монаший астрильд (Estrilda nonnula)

 • Ельфовый астрильд (Estrilda erythronotus)

 • Гранатовый астрильд (Uraeginthus granatina)

 • Фиалковый астрильд (Uraeginthus jantinogaster)

 • Синеголовый астрильд (Uraeginthus cyanocephalus)

 • Красноухий астрильд (Uraeginthus bengalus) природную форму и 2 новых неизвесных мутации.

 • Красноспинный астрильд (Euschistospiza dybowskii) природная красная форма и желтая мутация.

 • Красный астрильд (Hipargos niveoguttatus)

 • Гыльдова амадина (Cloebia gouldiae)

 • Краснолицый горный астрильд (Cryptospiza reichenovii)

 • Чернобрюхий амарант (Lagonostica rara)

 • Рубиновый астрильд (Neochmia phaeton)

 • Луковично-зеленая попугаяная амадина (Erythrura prasina) С природным красным и желтым живором.

 • Красноголовая попугайная амадина (Erythrura psittacea) Лютино и синезеленая мутация.

 • Многоцветная попугайная амадина (Erythrura coloria)

 • Сине-зеленая попугайная амадина (Erythrura tricolor) Природная и опал мутация

 • Диджийская попугайная амадина (Erythrura Pealii)

 • Красногорлая амадина (Amadina fasciata) Альбино и опал мутации

 • Красноголовая амадина (Amadina erythrocephala)

 • Кольчатый астрильд (Taeniopygia bichenovii)

 • Карминоволобая амадина (Aidemosyne modesta)

 • Острохвостая травяная амадина (Poephila acuticauda)

 • Тростниковый астрильд (Neochmia ruficauda)

 • Краснобровый астрильд (Neochmia temporalis)

 • Чернобрюхий астрильд (Pyrenestes ostrinus)

 • Коричневый астрильд (Clytospiza monteiri)

 • Пестрый астрильд (Pytilia melba)
   

ГФ: Какие ваши любимые виды и почему?
 

ЛМ: Мой любимые виды.... даже не знаю, я люблю их всех.
Однако есть виды, которые я всегда разводил, это такие как neochmia Фаэтоне или Emblema ПИКТА и, конечно, Гульдова Амадина, которые являются наиболее сложными в разведении, если вы хотите получить птиц высокого качества.

 

ГФ: Как вы выбираете новых птиц для вашего разведения? Каковы ваши источники, чтобы купить новые птицы?
 

ЛМ: Каждый год я приобретаю несколько новых видов, в этом году я приобрел Lagonostica RARA и Pyrenestes ostrinus, как правило, я выбираю самых трудных и самых .... красочных.

 

ГФ: Существуют ли какие либо процедуры по отбору родителей, чтобы улучшить качество птиц?
 

ЛМ: Зависят от того, о каком конкретно виде мы говорим. Естественно я развожу только крепких и здоровых птиц. Есть некоторые виды, где у вс просто нет выбора, потому что их слишком трудно разводить и удачных выводков из года в год очень мало, для них нет стандартов и поэтому селекция таких птиц просто невозможна. Другие виды, такие как Гульдова Амадина разводят в огромных количествах и селекция дала нам очень важные и хорошие результаты, для них я применяю жесткий отбор соответствия выставочному стандарту.

 

ГФ: Сколько кладок вы разрешаете делать каждой паре в период размножения?
 

ЛМ: Я позволяю им максимум шесть кладок, и это только потому, что я использую японских амадин как приемных родителей.

 
ГФ: Используете ли вы отдельные клетки для разведения или предпочитаете вольерное размножение? Любые советы о размерах и типах клеток для успешного разведения?
 

ЛМ: Я всегда использую отдельные клетки для разведения, потому что я вижу, что птицы в них размножаются лучше. Самым важным считаю, что нужно поставить небольшую декорацию (заслонку, занавес) из искусственной зелени рядом с углом клетки где находится гнездо, таким образом птицы будут иметь немного скрытого пространства для личной жизни, это значительно уменьшит стресс и птицы будут размножатся лучше.

 

ГФ: Что вы делаете, если одна из ваших пар, по какой-то причине, покидает гнездо или отказываются кормить птенцов?
 

ЛМ: Этого не может произойти, потому что я всегда использую приемных родителей.
Я развожу сложных птиц и некоторые виды очень нервные и чувствительные, я уже пытался работать без приемных родителей, но результаты всегда были катастрофические.

 

ГФ: Каково Ваше мнение о гибридах?
 

ЛМ: Мне нравятся гибриды, но я не согласен с тем, чтобы разводить их. Они не могут размножаться, и это мне не нравится.

 

ГФ: Каковы ваши цели в разведени птиц? Каких птиц вы хотите развести? Каковы Ваши планы на будущее?

 

ЛМ: Ох .. Существует много птиц, которых я хотел бы разводить, наиболее сложной задачей, для меня, это Clytospiza monteiri. Я уже пытался в прошлом году, но без каких-либо положительных результатов, в следующем году я буду стараться усерднее...
В данный момент мой авиарий достаточно велик к соотношению со временем которое у меня есть, но я могу себе позволить выбрать несколько выдающихся видов птиц и размножать их, к примеру я строю специальную комнату, где я буду стараться развести род Passerina.

 
ГФ: Луиджи, нравится ли Вам редкие мутации, или вы предпочитаете птиц природного окраса? Как вы думаете, мутации делают птиц более хрупкими?

 
ЛМ: Я очень люблю редкие мутации, и я люблю изучать их. Я не считаю что новые мутации делают птиц хрупкими. Мутации происходят каждый день в природе и они являются двигателем эволюции. Что касается наших птиц, мы говорим о моногенных мутациях, затрагивающих только один ген на сотни тысяч, таким образом влияние этого гена распространяется на одну особенность, не затрагивая других функций.

 

ГФ: Используете ли вы какую либо электронную систему управления авиари? Хотели бы использовать?
 

ЛМ: Нет, я не чувствую в этом потребность, потому что ей надо уделять достаточно времени, чтобы она работал должным образом. Я предпочитаю использовать систему цветных колец для управления линиями крови.

 

ГФ: Что значит для вас термин "качество" в разведении?
 

ЛМ: Качество в разведении для меня означает обеспечить своих птиц как можно лучшими условиями содержания, питания, обеспечить чистым и свежим воздухом, светом, отсутствием стресса и психологических проблем.
Еще один важный пункт о качестве в разведении является контроль паразитов с помощью парования (методика освобождения помещения от паразитов, которая заключается в обработке загаженного помещения туманом или дымом. - прим.ГФ). Я обрабатываю каждую из моих комнат раз в год, комнаты опустошаются и дезинфицируются.

 

ГФ: Придерживаетесь ли вы систематически какой либо диетической программы для ваших птиц? Можете рассказать нам об этом?

 

ЛМ: Да, конечно,придерживаюсь. Моя программа питания сложена из двух различных диет: одна для сезона размножения, а другая для периода покоя. Во время сезона размножения я даю богатое питание с высоким уровнем белка и каротиноидов, например замороженных насекомых и замороженные полусозревшие и пророщенные семена трав. Я делаю это потому, что наши птицы не чувствительны к длине дня, и они понимают, что начинается сезон разведения, только из за изменения рациона питания от скудного к богатому. Это происходит потому, что в природе, начало сезона размножения совпадает с периодом дождей, тогда еды становится больше и птицы имеют возможность выкормить птенцов. Питанием в сезон покоя является только сухая зерносмесь, ни насекомых, ни пророщенных семян, ни яичные корма и мешанки. Такая диета вызывает уменьшение размеров внутренних половых органов и уменьшение их секреции, половых гормонов, что в свою очередь имитирует ситуацию похожую на ту в которой находятся дикие птицы в сезон засухи.

 
ГФ: А как насчет добавок? Вы предпочитаете растить своих птиц на витаминах и минералах из натуральных продуктов или используете специально разработанные добавки? Придерживаетесь ли вы какой либо программы по обогащению организма птиц минералами и витаминами?
 

ЛМ: Нет, я не придерживаюсь никаких витаминных программ. Я думаю, что если вы обеспечиваете ваших птиц хорошим, свежим и богатым питанием, то вам не нужны никакие добавки.
Мешанка, которую я использую, имеет достаточное количество витаминов, все остальное мои птицы получают из богатого питания, замороженные насекомых и пророщенных семян.

 

ГФ: Систематически вы придерживаетесь каких то гигиенических правил. Можете ли вы описать нам процедуры которым вы следуете?
 

ЛМ:Гигиена является одним из ключевых качеств в моих методах селекции. Самое главное, что я делаю, это дизенфицирую каждую из моих разводных комнат по крайней мере один раз в год, Я разбираю все и дезинфицирую каждыю щель с использованием двух различных формул и двух различных инсектицидов. После я оставляю помещения пустыми не менее чем на месяц.
Еще одна важная вещь, чтобы сохранить свою стаю здоровой, это наличие отдельного помещения для карантина новых птиц и птиц вернувшихся с выставок. Это специальное помещение полностью отделено от остальных.
Наконец, каждый раз, когда я даже только прикоснуться к больной птице, я сразу мою очень тщательно мои руки. Я всегда вытаскиваю мертвых птиц из клеток используя перчатки а затем дезинфицирую клетки, где находилась погибшая птица.
Я даже всегда стараюсь держать больных птиц в отдельных клетках, что бы они не смогли заразить других птиц и, будучи одни в клетке они меньше подвержены стрессу, и есть немного больше вероятность того, что они выживут.

  

ГФ: Как Вы диагностируете болезни у птиц? Используете ли вы свой собственный опыт или консультируетесь с вашим ветеринаром?
 

ЛМ: За все эти годы что я занимаюсь разведением птиц, я проконсультировался у всех лучших специалистов, которые есть в Италии, несколько раз с хорошими результатами и несколько раз без каких-либо вообще результатов. То, что я понял, это то, что у нас не хватает времени для наших птиц. Наши птицы слишком малы, и они запрограммированы, чтобы не показывать свои болезни так долго как они могут себе это позволить. Поэтому если весившая всего несколько грамм птичка в конце концов вам показывает что она больна, за частую у вас уже больше нет времени звонить своему вет врачу. Ситуация немного меняется с большими попугаями, которые более устойчивы, даже потому, что они имеют больше веса. Если вы хотите разводить большое количество птиц в течение длительного времени вы должны научиться читать самые маленькие и незаметные знаки, которые птицы могут вам показать, например не охотно слетает с жердочки или немного иной способ передвижения внутри клетки. Конечно, как только я понимаю, что птица больна, я вызываю ветеринара для установления диагноза, но я должен быть первым, и понять что происходит, потому что, если я буду ждать приезда ветеринара и его ответа и результата анализов птица уже может умереть. Я учился всему, что я сейчас знаю о болезнях птиц у ветеринаров, я много читал, но к сожалению потери были всегда.

  

ГФ: Используете ли вы профилактическую терапию для ваших птиц или пользуетесь медикаментами только тогда, когда это действительно нужно? Придерживаетесь ли вы какой либо циклической профилактической программы?
 

ЛМ: Я делаю и то и другое, я принимаю профилактические меры, а не профилактическую терапию. Некоторые заводчики используют антибиотики до начала сезона размножения, но я шитаю что это плохо. Я всегда использую профилактику против простейших, кокцидиоза и глистов. Я даю своим птицам некоторые продукты, чтобы улучшить их иммунную систему.
Во время сезона размножения, когда я вижу, что есть больные птицы, только тогда, я использую антибиотики или другие лекарства, но только для больных птиц.

 

ГФ: Участвуете ли Вы в выставках? Много ли медалей вы выгдали?
 

ЛМ: Я принимаю участие во всех наиболее важных выставках в Италии и во Всемирной выставке птиц. Я не знаю, сколько наград я выиграл, но их много.

 

ГФ: Как вы выбираете птиц для выставки? Как вы следуете стандартам?
 

ЛМ: Я выбираю птиц для шоу (выставки) после того, как я выберу птиц для разведения. Я никогда не выставлял на показ моих лучших птиц, они никогда не покидают свой вольер. Я никогда не продам их и не привезу их на выставку, потому что они слишком важны для меня. Однако даже птицы второго сорта, как правило, очень хороши для выставки.
Когда есть стандарт, то я изучаю его очень тщательно и пытаюсь получить наиболее близких к стандарту птиц. В некоторых случаях, для некоторых видов птиц, нет никакого стандарта. И я пытаюсь получить более крупных особей и более ярких на сколько это возможно, сохраняя их натуральный рисунок.

 

ГФ: Какая подготовка ка выставке может повысить шансы птицы на успех?
 

ЛМ: Я ничего особенного не делаю, я только держу птиц в специальных клетках и даю им чистую воду для купания каждый день.

  

ГФ: Какие крупные мировые выставки вы посещаете ?
 

ЛМ: Я посещаю все самые важные мероприятия связанные с птицами в Европе, крупные рынки, такие как Зволле в Нидерландах и Реджо-Эмилии в Италии. Недавно я даже был приглашен, чтобы выступить на международной конвенции птиц в Брисбене, Австралия, в следующем году.

 

ГФ: Какие виды вы могли бы предложить для начинающего заводчика? Как вы думаете, вы должны начать начинающему заводчику его / ее разведения?
 

ЛМ: Конечно, зебровые амдины и японские амадины очень хороши для начинающих, чтобы просо изучить принципы разведения. Немного после можно завести гульдовых амадин, потому что они только немного сложнее, но они настолько яркие и красивые, что идеально подходят для того чтобы любовь к птицам выросла еше сильнее.

 

ГФ: Луиджи, команда ГФ благодарит вас за столь познавательную беседу и за то что вы поделились с нами и нашими читателями своим опытом. Спасибо большое.

.  

 

Назад
 
  
 
Copyright © Antonis Pantazopoulos, Polina Distanova 2014-16
www.GouldianFinch.gr - το ελληνικό portal για τους Γκουλντιανούς σπίνους και άλλα παραδείσια πουλιά και εξωτικά πτηνά εκτροφής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστότοπου από τους Αντώνη Πανταζόπουλο και.Πωλίνα Ντιστάνοβα.